Les corals dels Lluïsos

[:ca]Actualment, als Lluïsos de Gràcia comptem amb sis corals:

· La coral infantil El Virolet
· La coral juvenil Sinera
· Tres corals d’adults: Cantiga, La Fuga i Vent del Nord i cor Gregal.

Els membres de les sis corals sumen prop de 400 cantaires, 16 directors, dos professors
de cant i diversos pianistes.
Molts dels cantaires d’El Virolet passen a cantar a la coral juvenil Sinera quan
finalitza la seva etapa a la coral infantil. També, un gran nombre de pares i mares
canten a les corals d’adults (Cantiga, La Fuga i Vent del Nord). Al mateix temps,
molts cantaires de Sinera acaben cantant a les corals d’adults.
La plantilla de directors d’El Virolet s’ha nodrit, molt sovint, de cantaires de Sinera
i Cantiga. Per aquest motiu, periòdicament, s’organitza el Curs de Direcció Coral
dels Lluïsos de Gràcia impartit per directors veterans de les corals dels Lluïsos i
destacats professionals de l’àmbit de la música.

Cada coral té la seva pròpia dinàmica i trajectòria però gràcies a una coordinació
regular i a unes activitats conjuntes s’assegura la coherència de continguts i la
interrelació dels grups i les persones.
Anualment, es realitzen les següents activitats amb les cinc corals:

· Reunió trimestral de directors per discutir continguts, repertoris i preparar concert

· Organització de caps de setmana de treball, tant d’una sola coral com de més d’una.

· Concert de Nadal, amb la participació de tots els grups d’El Virolet i de la coral
Sinera.
· Concert de Sant Jordi, amb la participació alternada de dues de les corals dels
Lluïsos
· Concert de Sant Lluís: concert de final de curs en el marc de la Festa Major de
l’entitat que compta amb la intervenció individual de totes les corals i que es clou
amb un cant comú.
· Cursos de direcció coral: impartits pels professors més veterans amb l’objectiu
de formar els més joves en l’aprenentatge de la direcció. També hi poden participar
alumnes externs (normalment entre 40 i 50). Se celebra un cop a l’any, el
mes de setembre.

(Extracte memòria projecte Escola Coral de Lluïsos – Document complert )

Enllaços a les pàgines de cada una de les corals:

Coral infantil El Virolet, Cor juvenil Sinera, La fuga, Coral Cantiga, Vent del Nord i Cor Gregal.

 [:en]Actualment, als Lluïsos de Gràcia comptem amb sis corals:

· La coral infantil El Virolet
· La coral juvenil Sinera
· Tres corals d’adults: Cantiga, La Fuga i Vent del Nord i cor Gregal.

Els membres de les sis corals sumen prop de 400 cantaires, 16 directors, dos professors
de cant i diversos pianistes.
Molts dels cantaires d’El Virolet passen a cantar a la coral juvenil Sinera quan
finalitza la seva etapa a la coral infantil. També, un gran nombre de pares i mares
canten a les corals d’adults (Cantiga, La Fuga i Vent del Nord). Al mateix temps,
molts cantaires de Sinera acaben cantant a les corals d’adults.
La plantilla de directors d’El Virolet s’ha nodrit, molt sovint, de cantaires de Sinera
i Cantiga. Per aquest motiu, periòdicament, s’organitza el Curs de Direcció Coral
dels Lluïsos de Gràcia impartit per directors veterans de les corals dels Lluïsos i
destacats professionals de l’àmbit de la música.

Cada coral té la seva pròpia dinàmica i trajectòria però gràcies a una coordinació
regular i a unes activitats conjuntes s’assegura la coherència de continguts i la
interrelació dels grups i les persones.
Anualment, es realitzen les següents activitats amb les cinc corals:

· Reunió trimestral de directors per discutir continguts, repertoris i preparar concert

· Organització de caps de setmana de treball, tant d’una sola coral com de més d’una.

· Concert de Nadal, amb la participació de tots els grups d’El Virolet i de la coral
Sinera.
· Concert de Sant Jordi, amb la participació alternada de dues de les corals dels
Lluïsos
· Concert de Sant Lluís: concert de final de curs en el marc de la Festa Major de
l’entitat que compta amb la intervenció individual de totes les corals i que es clou
amb un cant comú.
· Cursos de direcció coral: impartits pels professors més veterans amb l’objectiu
de formar els més joves en l’aprenentatge de la direcció. També hi poden participar
alumnes externs (normalment entre 40 i 50). Se celebra un cop a l’any, el
mes de setembre.

(Extracte memòria projecte Escola Coral de Lluïsos – Document complert )

Enllaços a les pàgines de cada una de les corals:

Coral infantil El Virolet, Cor juvenil Sinera, La fuga, Coral Cantiga, Vent del Nord i Cor Gregal.

 [:es]Actualmente, en los Luises de Gracia contamos con seis Corales:

 • La coral infantil “El Virolet”
  · La coral juvenil “Sinera”
  · Tres corales de adultos: “Cantiga”, “La Fuga”, “Vent del Nord” (Viento del norte) y “Gregal”.

Los miembros de las seis corales suman cerca de 400 cantantes, 16 directores, dos profesores de canto y diversos pianistas.
Muchos de los niños de “El Virolet” pasan a cantar en la coral juvenil “Sinera” al
finalizar su etapa en la coral infantil. También, un gran número de padres y madres
cantan en las corales de adultoss (Cantiga, La Fuga i Vent del Nord). Asimismo,
muchos miembros de “Sinera” acaban cantando en las corales de adultos.
La plantilla de directores de “El Virolet” se nutre, a menudo, de miembros de “Sinera”
y “Cantiga”. Por tal motivo se organiza periódicamente el Curso de Dirección Coral de los  Luises de Gracia impartido por directores veteranos de las corales de la casa y
destacados profesionales del àmbito de la música.

Cada coral tiene su propia dinámica y trayectoria pero, gracias a una coordinación
regular y a unas actividades conjuntas, se asegura la coherencia de contenidos y la
interrelación de los grupos y las personas.
Anualmente, se realizan las siguientes actividades con la participación de las cinco corales:

 • Reunión trimestral de directores para discutir contenidos, repertorios y preparar concierto
 • Organitzación de fines de semana de trabajo, tanto de una sola coral como de más de una.
 • Concierto de Navidad, con la participación de todos los grupos de “El Virolet” y de la coral “Sinera”.
  · Concierto de Sant Jordi, con la participación alternativa de dos de las corals de la casa.
 • Concierto de Sant Lluís: concierto de final de curso en el marco de la Fiesta Mayor de
  la entidad que cuenta con la intervención individual de todass las corales y que concluye
  con un canto común.
 • Cursos de dirección coral: impartidos por los profesores más veteranos con el objectivo de formar a los más jóvenes en el aprendizaje de la dirección. También pueden participar alumnos externos (normalmente entre 40 y 50). Se celebra una vez al año en septiembre. (Extracto de la memoria del proyecto “Escuela Coral de los Luises”– Documento completo )

Enlaces a las páginas de cada una de las corales:

Coral infantil El Virolet, Cor juvenil Sinera, La fuga, Coral Cantiga, Vent del Nord i Cor Gregal.

 

 

 [:]