Edit Content

Vent del Nord

Vent del Nord es va constituir el 1985 a partir d’una iniciativa d’un grup de pares de la Coral El Virolet.

Qui som?

Vent del Nord es va constituir el 1985 a partir d’una iniciativa d’un grup de pares de la Coral El Virolet. Al llarg de tots aquests anys ha estat dirigida per diversos directors. Des de l’any 2000 en Xavier Folch és qui la dirigeix.

En l’actualitat està formada per uns 70 cantaires. Fem entre sis i vuit concerts anuals a tot Catalunya. El cor és membre actiu de la Federació Catalana d’Entitats Corals (F.C.E.C.).

Què fem?

Hem cantat en diverses produccions simfòniques i hem col·laborat amb diverses orquestres.
Hem fet gira per diversos països europeus, Espanya i per tota la geografia de Catalunya.
Darrerament també participem en el Projecte Canta Gran de l’Ajuntament de Barcelona i l’Auditori.

Vols venir a cantar amb nosaltres?

Assagem els dimecres de 19.30h a 21.15 h als locals de Lluïsos de Gràcia.

Quota

Per poder cantar a la Coral cal ser membre de Lluïsos de Gràcia
Matrícula: 40 € (en ingressar, una sola vegada)
Quota de Lluïsos de Gràcia: 21 € (12 mensualitats)
Quota Coral Vent del Nord: 9 € (12 mensualitats)

Contacte
La Coral El Virolet dels Lluïsos va néixer l’any 1966 com a secció infantil de la Coral Ca…
Aquesta coral és un espai per als cantaires que, un cop acabat el període musical a Sinera…
Sotacabina Teatre va néixer l’any 1992 per tal d’oferir una continuïtat en el món teatral …
Fem barri, consumim responsablement i de quilòmetre zero
Notícies relacionades