Edit Content

La importància de tenir un Pla d’Igualtat i de la Comissió de Gènere a Lluïsos

Els Lluïsos de Gràcia és una entitat diversa i plural, i en aquesta diversitat formada per les persones que hi fan activitat és una representació de la nostra societat. El funcionament autònom de les seccions marca un ritme intern que a vegades camina o avança a una velocitat diferent -més ràpid o més lentament- respecte als eixos de treball que des de la Junta Directiva es treballen o es volen desplegar. Adonar-nos que fins i tot en els espais que tenen com a objectiu educar en valors es segueixen reproduint desigualtats, discriminacions i violències per raó de gènere, especialment les menys evidents, ha fet que com a entitat, ens poséssim a treballar una forma d’abordar incloure la perspectiva de gènere en la línia interna de treball de tota l’entitat.

Així doncs l’any 2021 després d’un procés intern amb l’ajuda de l’experta Núria Tatgé presentem el Pla d’Igualtat de l’entitat que inclou com a un dels punts important la creació d’una Comissió de Gènere formada per persones membres de l’entitat.

El paper de la Comissió és fer possible el desplegament del Pla d’Igualtat ser un espai de treball i de pensament per implementar la perspectiva de gènere a l’entitat però també un punt de trobada entre diferents seccions i una oportunitat de barrejar-se, intercanviar opinions i fomentar la cohesió interna de l’entitat.

La Comissió per tant és una eina imprescindible per avançar en la incorporació de la perspectiva de gènere als Lluïsos i a la vegada debatre i seguir de prop els debats a nivell social relatius a la perspectiva de gènere i als feminismes.

Perquè és important tenir un Pla d’Igualtat?

Primerament perquè complir amb la igualtat de gènere ja és un requisit legal, però no només per complir amb la llei, sinó per coherència amb els valors dels Lluïsos. Per tant el Pla d’Igualtat és un un conjunt ordenat de mesures que serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’organització, tot eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. I esdevé una eina fonamental per a la
incorporació de la igualtat en la gestió i la cultura de les organitzacions.

Si tens ganes de participar a la Comissió de Gènere dels Lluïsos, actualment s’està treballant el Protocol de Violències Masclistes de l’entitat. Ens podeu escriure a comunicacio@lluisosdegracia.cat i us farem arribar les convocatòries.