Edit Content

L’Assemblea de Lluïsos aprova la reestructuració del deute

Dimarts 11 de juny va tenir lloc a Lluïsos una Assemblea Extraordinària de l’entitat convocada amb un únic punt a l’ordre del dia: aprovar la  reestructuració del deute.

 

Des de l’inici del mandat de l’actual Junta s’ha treballat intensament per poder endreçar el deute que l’Entitat té amb diferents bancs i proveïdors. El maig passat es van poder tancar dues propostes de finançament amb l’ICF (Institut Català de Finances) i la Caixa d’enginyers.

 

Aquestes dues propostes ens permeten passar de una hipoteca de 650.000 € a un interès fix del 6% a una altra del mateix valor amb un interès variable del EUR12 + 1,95%. Per altra banda, el deute amb la constructora UTE de 300.000€ es podrà fer front formalitzant la hipoteca sobre l’edifici del carrer de Verntallat amb la Caixa d’Enginyers. Una hipoteca que serà de 350.000€ amb un interès variable del EUR12+2,5%.

 

Tal i com va explicar l’Arnau Roura, actual tresorer de Lluïsos “en aquests moments l’Euríbor està negatiu i això ens permet estalviar molts diners en interessos. A més a més la tendència segueix sent un Euríbor molt baix cosa que ens permet està tranquils en un futur mitjà”. Per altra banda, amb aquesta nova reestructuració el termini d’amortització de la hipoteca amb l’ICF es redueix en 5 anys. “Estem parlant doncs que no només estalviarem diners en interessos sinó que aconseguim escurçar 5 anys el  termini de la hipoteca”.

 

En el moment del torn de preguntes es van aclarir alguns dubtes de les persones sòcies assistents i finalment es va aprovar la primera votació, refinançar el préstec hipotecari de la caixa amb l’ICF, per 42 vots a favor i cap en contra; i la segona votació, la hipoteca sobre Verntallat amb Caixa d’Enginyers per cancel·lar el deute amb la constructora, per 41 vots a favor i un en blanc.

 

L’Assemblea, que havia començat amb un seguit d’agraïments per part del tresorer de l’entitat a la gerent Marta Buch i al responsable d’administració i comptabilitat Santi Garcia, va acabar amb el recordatori de la Festa Major de Lluïsos, Sant Lluís, que tindrà lloc diumenge dia 16.