Contractació

Per a la contractació de la coral Cantiga cal que contacteu amb:

Anna Soler
Coral Cantiga
Responsable promoció

Adreça electrònica: promocio@cantiga.cat