Modificacions i millores en la desgravació de la quota de Lluïsos de Gràcia pel 2023

Fins ara, a Lluïsos de Gràcia, per ser entitat declarada d’Utilitat Pública i per formar part del Cens de Foment de la Llengua Catalana, teníem desgravacions fiscals importants en la quota de soci.

Segons la Llei de Mecenatge, la quota per formar part de Lluïsos és una donació, ja que no es rep res a canvi i, per tant, ens la podem desgravar en el moment de fer la Declaració de la Renda. La desgravació només s’aplica a la quota de l’entitat i no es fa extensiva a la quota de les seccions, ja que en aquest cas l’aportació va destinada a pagar una activitat concreta.

La darrera novetat es produeix al 2022 amb la inscripció de Lluïsos al Registre d’entitats de Medi Ambient de Catalunya, suposant, entre d’altres, una nova desgravació fiscal del 15 % de la quota de l’associació, que se suma a la desgravació del 15 % per formar part del Cens d’entintats de Foment de la Llengua Catalana i a la desgravació d’entre el 80% (dels primers 150€) i el 40% per ser entitat declarada d’Utilitat Pública.

Aquestes deduccions són les òptimes en funció de la situació personal i els % varien segons aportacions totals i també en funció de la renda personal.

En conclusió, en cas de tenir la màxima deducció de la quota dels Lluïsos per l’any 2022 (19€ mensuals durant 11 mesos + 21€ al desembre),suposant un total de 230 € anuals, se’ns en retornen 221€ i en surt a pagar 10,4 € a l’any. Sí, a l’any.

Pel què fa a l’any 2023 (21 € mensuals que són 252 € anuals), amb les devolucions a la declaració de renda només haurem pagat finalment 15,6 € anuals (un cop feta la declaració de renda).

Si les dades fiscals de què disposem a Lluïsos estan actualitzades, la desgravació a la Renda és automàtica i ja apareix a l’esborrany. En cas de detectar algun problema us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu secretaria@lluisosdegracia.cat especificant a l’assumpte “Desgravació de la quota de Lluïsos” i revisarem el vostre cas.