Edit Content

Auditoria Ambiental

L’any 2021, després d’un procés intern amb les seccions i els diferents estaments de l’entitat es va presentar l’Auditoria Ambiental dels Lluïsos.

La sostenibilitat és un dels eixos principals que treballem i fomentem a Lluïsos de Gràcia des de fa més de 15 anys. És un tema constant i present en activitats i en la presa de decisions, però amb l’Auditoria Ambiental la Junta de Lluïsos ha volgut fer un pas més i convertir-ho en un eix estratègic de l’entitat. Es va encarregar una auditoria ambiental externa realitzada per la Júlia Barba Miralpeix, ambientòloga i la Mireia Boya Busquet, PhD Environmental Design. A partir d’una diagnosi exhaustiva s’ha elaborat un document amb un seguit d’accions i propostes d’ambientalització per a l’entitat. Aquesta diagnosi treballa de manera específica la forma de millorar la sostenibilitat a Lluïsos Teatre i diferencia els vectors ambientals de les eines d’informació, comunicació i educació ambiental. També inclou propostes dirigides a les treballadores, a la Junta i a les persones sòcies i usuàries de l’entitat.

En paral·lel a l’elaboració de l’auditoria hi ha un Equip Verd encarregat de vetllar i ajudar el desplegament de les accions i activitats relacionades amb la sostenibilitat ambiental, la conscienciació i la reducció de residus.

Si teniu ganes de formar part del canvi, sumeu-vos a l’Equip Verd, és un espai obert i participatiu!

Notícies relacionades