Edit Content

Consell pedagògic

Lluïsos de Gràcia som una entitat que eduquem en el temps de lleure i des de fa uns anys comptem amb un Consell Pedagògic que vetlla perquè es treballin en la línia dels valors i objectius que la junta i l’Assemblea consideren bàsics.

Durant el 2021-22 el Consell ha vetllat, organitzant i avaluant l’aplicació de la perspectiva de gènere i de la sostenibilitat de manera transversal.

El Consell Pedagògic està format pels membres de la junta directiva de Lluïsos, membres de les seccions i equip tècnic i algun soci o sòcia voluntaris experts en educació en el lleure (per la seva formació i trajectòria). Per a nosaltres la base de l’entitat és la participació, el sentit de pertinença i d’implicació.

Aquest projecte es du a terme amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona

Notícies relacionades