Edit Content

Política de privacitat

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure de informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

L’entitat titular d’aquesta website és “Lluïsos de Gràcia”, amb domicili a Plaça del Nord 7-10, 08024 de Barcelona, amb número de CIF: G-58040775, inscrita en el Registre d’Associacions de Barcelona, Secció 1ª amb el numero 21213 amb data 23 d’octubre de 1998. Correu electrònic de contacte secretaria@lluisosdegracia.cat.

La informació continguda en www.lluisosdegracia.cat, constitueix un servei d’informació dels diversos serveis que ofereix “Lluïsos de Gràcia” dins l’àmbit de l’associacionisme sociocultural i esportiu en les seves diverses activitats i seccions destinades principalment a la formació dels infants i joves en el temps lliure, i on s’ofereix l’accés a continguts i serveis relacionats amb el centre.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’accés a la Web www.lluisosdegracia.cat és gratuït i està condicionat a la lectura prèvia i acceptació íntegra, expressa i sense reserves d’aquestes CONDICIONS D’ÚS, vigents en el moment de l’accés. Si l’usuari no està d’acord amb aquestes condicions d’ús, s’haurà d’abstenir d’utilitzar aquest portal i d’operar-hi.

L’usuari ha d’accedir a la pàgina web d’acord amb la bona fe, les normes d’ordre públic, aquestes condicions generals d’ús i, si és el cas, les condicions específiques d’ús que hi siguin aplicables. L’accés a aquest lloc web es fa sota la responsabilitat pròpia i exclusiva de l’usuari.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textos, així com la informació i els seus continguts que es recullen en www.lluisosdegracia.cat estan protegits per la legislació espanyola i la normativa de drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de “Lluïsos de Gràcia” i no es permet, la reproducció total o parcial d’aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, “Lluïsos de Gràcia” de conformitat amb els articles 8 i 32 Llei de Propietat Intel·lectual.

L’usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per “Lluïsos de Gràcia”.

“Lluïsos de Gràcia” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per el correcte ús dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARACTER PERSONAL

Lluïsos de Gràcia recull les dades que ens facilites a través de formularis o automàticament a través de cookies, d’acord amb la legislació vigent. Pots consultar la nostra política de privacitat aquí.

COOKIES

Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador tramet al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal seva, constant únicament a efectes de funcionament, seguretat i estadístiques. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que hi hagués en el seu ordinador d’altres Web. Si vol pot configurar el seu navegador perquè l’avisi en pantalla quan rep una cookie. Si l’usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació de la pàgina www.lluisosdegracia.cat.

Podeu obtenir més informació sobre les cookies aquí.

LIMITACIO DE LA RESPONSABILITAT

“Lluïsos de Gràcia” no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de la Web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi als mateixos.

En el mateix sentit, “Lluïsos de Gràcia” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de blocatges causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

La Web de “Lluïsos de Gràcia” conte enllaços a altres pàgines Web que puguin resultar d’interès pels usuaris. “Lluïsos de Gràcia” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir-se el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’us que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

“Lluïsos de Gràcia” no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en la qual pugui incórrer l’usuari en el seu accés a la Web www.lluisosdegracia.cat i/o en l’ús de les informacions contingudes en ella.

“Lluïsos de Gràcia” es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin algunes de les circumstancies descrites.

ENLLAÇOS

Tots els enllaços o links, hipertextual, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol Web a la nostra pàgina Web, haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit per “Lluïsos de Gràcia”, i en el seu defecte els enllaços que s’estableixin en aquesta Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d’inici.

Els enllaços que es realitzin a pàgines Web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a disposició de l’usuari altres fonts de informació que poguessin ser del seu interès.

“Lluïsos de Gràcia” procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d’aquest fet, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic secretaria@lluisosdegracia.cat.

RESPONSABILITAT

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos en la Web www.lluisosdegracia.cat.

Els usuaris que tinguin algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, poden dirigir-se a través de correu electrònic a la següent adreça: lluisos@lluisosdegracia.cat.

2018 – “Lluïsos de Gràcia”
Tots els drets reservats