Edit Content

El codi ètic

El codi ètic és l’eina que proporciona criteris clars i consensuats que orienten la conducta de les persones i que defineixen els bases de la cultura de l’organització, alineant-se amb la nostra forma de ser i fer. El codi ètic és un element transversal i present en tots els àmbits de funcionament de l’entitat i es basa en els principis i valors que han de marcar les maneres de fer en una organització.

Perquè ha de servir el codi ètic de proveïdors de Lluïsos??

  • Per ser fidels al projecte educatiu de l’entitat.
  • Tenim una imatge pública i allò que fem i amb qui ens casem té impacte públic.
  • Cal fixar uns mínims, que han d’anar relacionats amb els nostres valors.
  • Per actuar amb dignitat.
  • El codi no ha de posar pals a les rodes i cal saber com es treballaran els grisos i matisos.
  • Caldrà analitzar cada cas per separat i valorar el compliment o no dels mínims establerts
  • S’acorda marcar els criteris d’avaluació (com un plec de condicions) de proveïdors i alhora, si en sorgeixen, línies vermelles.

Des de Lluïsos hem iniciat un debat intern sobre els límits i la ètica en el comportament de l’entitat. D’aquest debat s’han definit quins són els conceptes que cal incorporar per avaluar la nostra “ètica” i quines són les nostres línies vermelles a l’hora de contractar.

S’ha posat èmfasi em tres temes: la sostenibilitat (i el consum responsable), el gènere i la protecció a la infància.

Disposem d’un consell, anomenat Consell Pedagògic, que ha vetllat pel procés i vetlla per l’aplicació del codi ètic.

Aquest projecte es du a terme amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona

Altres projectes relacionats

No results found.

Notícies relacionades