Italià

italia

Aprendràs Italià de forma amena! Aquest taller de llengua i cultura italiana va adreçat a gent que vulgui començar a aprendre, familiaritzar-se i posar en pràctica una llengua tan rica i musical com ho és l’italià.

Anglès (nivell bàsic)

T’introduiràs a la llengua amb conceptes bàsics de gramàtica, vocabulari i conversa bàsica. Un curs molt pràctic i eficaç.

Història del cinema

Faràs un estudi en profunditat de la història del cinema: teòric, audiovisual però també amb base de cineclub. Fonaments de la fotografia, precinema, naixement i consolidació del cinema mut a Europa i els orígens de Hollywood. Amb els Lumière, Meliès, Griffith…

Monogràfics

Aquests cursos especials tindran com a base profunditzar en períodes com el renaixement italià del quattrocento amb representants com Brunelleschi, Donatello, Fra Angelico o Sandro Botticelli. Acabada aquesta matèria viatjarem al neoclassicisme dels segles XVIII-XIX, per parlar d’edificis com l’Arc de Triomf, la Madeleine, la Porta de Brandenburg, però també escultors com Antonio Canova o […]

Història de l’art

art-hispanic

Farem un recorregut per l’art hispanomusulmà dels regnes de taifes, dels pobles almohade i almoràvit, per l’esplendor dels nassarites i, com no, per l’espectacularitat de l’arquitectura mudèjar i de les seves escoles. També gaudirem dels ivoris, de l’orfebreria, dels enteixinats i de la ceràmica d’aquest ampli període andalusita, comprès entre els segles X i XV.

Teatre

Combinarem diverses tècniques teatrals i treballarem tots els aspectes de la interpretació. El curs finalitza amb una representació final a Lluïsos Teatre.